Admin Star Cường Scam

Up Scam Account Phan Nguyễn Nam. Tên Thật: Lê Tuấn Anh  Admin Star Cường IT. ID Facebook đang dùng : 100013805236740   ...

Up Scam Account Phan Nguyễn Nam.
Tên Thật: Lê Tuấn Anh 
Admin Star Cường IT.
ID Facebook đang dùng : 100013805236740
 Vui lòng xem nội dung tại :

https://www.facebook.com/fanpagecuatruongtuan/posts/688187048048063
và
https://www.facebook.com/groups/CongDongGoogleAdsenseVietNam/permalink/1369333623165255/?

Nhận Xét

No comments:

Post a Comment