[Trick] Unlock Faq Apps

Điều kiện : Bạn phải cần 1 cmnd chuẩn. Bước 1 : Fake IP Vương Quốc Anh bằng Geoproxy rồi vào Facebook Bước 2 : Vào Ních Facebook...


Điều kiện: Bạn phải cần 1 cmnd chuẩn.

Bước 1 : Fake IP Vương Quốc Anh bằng Geoproxy rồi vào Facebook
Bước 2 : Vào Ních Facebook bị ăn Faq App
Bước 3 :
Dùng 3 link suport này : Click

Dòng Additional Info  thì thêm cái này:

I think there is one mistake in the lock my account! Please help me to reconsider account. Thanks for read.

- Link 2: Click vào đây

I think there is one mistake in the lock my account! Please help me to reconsider account. Thanks for read.

- Link 3: Click vào đây

Cách rep mail

Hello Facebook Team.
This is of my identity card issued by the government, so please check it and unlock my account
Email: [email protected]
Full name: Trương Văn Tuấn
Birthday: xx-xx-xxxx
My ID in passport: ID trên cmnd
URL : url facebook của bạn
I think there is one mistake in the lock my account! Thanks for read.


Chúc Các Bạn Thành Công!

Nhận Xét

No comments:

Post a Comment